De Goede Woning - Neerijnen

Woningbouwvereniging 'De Goede Woning-Neerijnen" is een woningbouwvereniging met 720 huurwoningen. Wij zijn in de vier kernen Haaften, Hellouw, Tuil en Waardenburg actief op het gebied van verhuren en beheren van woningen. Al sinds 1919 doen wij dit op professionele wijze met een duidelijk oog voor de belangen van huurder en verhuurder.

Een open wijze van communiceren met alle betrokkenen, zoals bestuur, technische en administratieve medewerkers, ligt hieraan ten grondslag. Een goed overleg met de huurders wordt daarbij als essentieel gezien. Hiervoor is in 2016 een huurdersplatform opgericht, inmiddels Stichting Bewonersraad De Goede Woning-Neerijnen.

De Goede Woning-Neerijnen richt zich als ondernemende woningcorporatie in de kernen Waardenburg, Tuil, Haaften en Hellouw op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Wij bieden huisvesting. Hiermee houdt onze verantwoordelijkheid niet op: samen met bewoners en andere belanghebbenden, dragen wij bij aan leefbare wijken.

Het beleid is toekomstgericht, waarbij centraal staat er zorg voor te dragen dat huurders prettig kunnen wonen. Service en kwaliteit staat in onze dienstverlening dan ook voorop.