Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging. Eénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd door het bestuur. Een oproep hiervoor wordt gedaan door een advertentie in het regionale weekblad en op de website van De Goede Woning Neerijnen. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van De Goede Woning-Neerijnen.
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen

 

 

Datum                  woensdag 28 november 2018

Tijdstip:               19.30 uur – 20.30 uur

Locatie:                               Dorpshuis Tuil, Sint Antoniestraat 5 in Tuil

Onderwerpen: Voorstel tot juridische omzetting van vereniging naar stichting en het wijzigen van de statuten van Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen

 

 

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor huurders die ook lid zijn van Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen. Alleen leden zijn stemgerechtigd. Als u wilt weten of u lid bent, neem dan contact op met DGWN. Bij de ingang van de zaal zal ook een ledenlijst worden neergelegd waarop u kunt controleren of u lid bent van Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen.

 

Op grond van de statuten van Woningbouwvereniging “De Goede Woning Neerijnen” kan een lid aan een ander lid een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een schriftelijke volmacht kan op het kantoor van Woningbouwvereniging “De Goede Woning Neerijnen” worden afgehaald.

 

De agenda van de vergadering en de notulen van de laatste overleg zijn onder deze tekst te vinden of op te vragen via telefoonnummer (0418) 592 331 of info@dgwn.nl.

De ontwerpakte van omzetting met daarin opgenomen de statuten zoals deze na de omzetting en statutenwijziging zullen luiden en de ontwerpakte van statutenwijziging wanneer de omzetting niet doorgaat, liggen vanaf vandaag ter inzage bij het kantoor van Woningbouwvereniging “De Goede Woning Neerijnen” en wel tot en met 30 november 2018.

 

Voor alle leden die naar de algemene ledenvergadering komen, ligt er een kleine attentie klaar.