Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging. Minimaal eenmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd door het bestuur. Een oproep hiervoor wordt gedaan door een advertentie in het regionale weekblad en op de website van De Goede Woning Neerijnen. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van De Goede Woning-Neerijnen.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen

 

 

Datum                  Dinsdag  26 februari 2019

Tijdstip:               19.00 uur – 20.00 uur

Locatie:               Kulturhus ‘De Burcht van Haeften’, Vredeplein 1 in Haaften                  

Onderwerp:         Uitbrengen advies voorgenomen herbenoeming bestuurslid

 

 

De Raad van Commissarissen is voornemens een bestuurslid, dat aftredend is, voor een nieuwe termijn te benoemen, onder de voorwaarde dat de Autoriteit Woningcorporaties daartoe een positief advies verstrekt. Vanuit de wetgeving is geregeld dat de Algemene Ledenvergadering  op dit punt ook een adviesrecht heeft.  De RvC wil daarom tijdens deze ALV een advies ontvangen over de voorgenomen herbenoeming.

De huurders/leden hebben middels de nieuwsbrief in januari 2019 informatie over de voorgenomen herbenoeming ontvangen.

 

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor huurders die ook lid zijn van Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen.