Bestuur

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De statuten zijn verder uitgewerkt in het ‘Reglement Bestuur’. Het bestuur van De Goede Woning Neerijnen bestaat uit twee personen, te weten:

  • De heer P.A. Huijsman (voorzitter)
  • De heer C.C. van Velzen