Bewonersraad

Bewonersraad

Op 4 mei jl. is het “Huurdersplatform De Goede Woning Neerijnen” officieel is omgezet naar “Stichting Bewonersraad De Goede Woning Neerijnen”.

De omzetting van platform naar stichting betekent dat de Bewonersraad nu geheel zelfstandig is en niet meer onder de paraplu van De Goede Woning Neerijnen functioneert.

Via de brief van de Bewonersraad vindt u alle informatie over de omzetting en wat de Bewonersraad voor u kan betekenen.

Heeft u een vraag voor de Bewonersraad? Zij zijn bereikbaar via huurdersplatformdgwn@gmail.com en op telefoonnnummer (06) 55 996 220(werkdagen tussen 18.00 en 21.00 uur).