Governance

De Goede Woning-Neerijnen is een maatschappelijke organisatie. In 2015 is de Governancecode Woningcorporaties vernieuwd.  De Governancecode geeft richting aan de wijze waarop het Bestuur en de Raad van Commissarissen functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Corporaties dienen zich te houden aan de bepalingen uit de Governancecode.

 

De Goede Woning-Neerijnen onderschrijft de Governancecode en handelt naar deze code.

In de onderstaande downloads vindt u de relevante informatie.