Huurtoeslag

Huurtoeslag is bedoeld voor huurders die van een lager inkomen rond moeten komen. De regeling wordt  door de Belastingdienst uitgevoerd.
Het tijdvak van de huurtoeslag per kalenderjaar: dus van 1 januari tot en met 31 december.

 

Het aanvraagformulier aanvragen

Huurders kunnen een aanvraagprogramma downloaden op www.toeslagen.nl of het formulier aanvragen bij de Belastingtelefoon 0800 – 05 43. Hier kunt u ook de informatiebrochure aanvragen. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.

 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld inkomen, huwelijk of samenwonen of vertrek van een partner) moet u doorgeven met een wijzigingsformulier. Dit formulier dient u eveneens aan te vragen bij de Belastingtelefoon 0800 - 05 43 of via internet op de site: www.toeslagen.nl . Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag is een eenmalige actie. Verandert er niets in de situatie van de aanvrager dan wordt de toeslag voor de daarop volgende jaren automatisch verlengd.

 

Vragen over huurtoeslag?

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u hiervoor ook terecht bij de Belastingtelefoon 0800 – 05 43 of op www.toeslagen.nl.