Melden overlast

Ik ondervind hinder van mijn buren maar wanneer kan ik Woningbouwvereniging “De Goede Woning-Neerijnen” inschakelen?
 

Wat kunt u zelf doen?
U ervaart overlast van uw buren, dit kan heel vervelend zijn. Heeft  u al met uw buren gesproken over de situatie? Wij vragen u altijd om in eerste instantie de overlast zelf met uw buren te bespreken. Het is goed om dit in een vroeg stadium te doen, zodat de emoties nog niet te hoog zijn opgelopen. Het kan namelijk zo zijn dat uw buren niet weten dat zij overlast veroorzaken. Geef uw buren duidelijk aan waar u overlast van ondervindt en probeer afspraken te maken die voor jullie beiden acceptabel en duidelijk zijn.

 

Tip: Blijf rustig, soms is het goed om even een dagje te wachten tot de emoties iets zijn gezakt. Hierdoor is het makkelijker een gesprek voeren. 

 

Buurtbemiddeling

Mogelijk vindt u het lastig om dit gesprek met uw buren aan te gaan. U kunt uw overlast ook melden bij Buurtbemiddeling van Elk Welzijn. Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel. Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

 

Melding bij De Goede Woning-Neerijnen

Wanneer bovenstaande situaties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, of er sprake is van agressie, alcohol en/of drugsgebruik dan kunt u een melding maken bij De Goede Woning-Neerijnen. Hiervoor vragen wij u een overlastformulier.in te vullen. Op dit formulier geeft u zo duidelijk mogelijk aan wat de situatie is en wat u zelf al heeft gedaan.

 

Zodra wij het formulier van u hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om de situatie te bespreken en met u door te nemen wat de volgende stappen zijn. Een mogelijke stap kan zijn een bemiddelend gesprek. Hierbij wordt u samen met uw buren uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor. Onder begeleiding van een medewerker van De Goede Woning-Neerijnen, bespreken jullie dan de situatie en worden er afspraken gemaakt.

Publicaties: