Nieuws

DGWN en elk® vieren feestelijke start verduurzamingstraject

3 december 2018

DGWN en elk® vieren feestelijke start verduurzamingstraject

Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen (DGWN) gaat haar woningbezit de komende jaren stapsgewijs verduurzamen. De eerste stap omvat het verduurzamen van 392 woningen en het opwaarderen (en verduurzamen) van 84 woningen. Met ketenpartner elk® gaat DGWN deze opgave in de periode van 2018 t/m 2020 realiseren. 

 

Feestelijke start

Juridische omzetting Woningbouwvereniging De Goede Woning - Neerijnen

De Goede Woning Neerijnen is  een vereniging. Dat is ze al heel veel jaren. Vroeger was het “gebruikelijk”  om voor het bouwen van huurwoningen een vereniging op te richten. Huurders die lid zijn van de vereniging betalen hiervoor een bedrag van € 3,- per jaar.

 

In de loop der jaren zijn veel verenigingen, zoals DGWN, omgezet naar een stichting.

Strategisch Voorraad Beleid

Om ervoor te zorgen dat we over 20 jaar nog goede woningen hebben om te verhuren moeten wij goed met ons woningbezit omgaan. De Goede Woning-Neerijnen werkt momenteel aan een Strategisch Voorraad Beleid (SVB). Hierbij wordt een antwoord gegeven op de vraag:

Hoe moet het woningbestand eruit zien om onze klanten nu en in de toekomst optimaal te bedienen, en wat moeten we daarvoor doen? 

 

Visitatierapport

Visitatie

 

In 2016 heeft De Goede Woning-Neerijnen zich laten visiteren door visitatiebureau ProCorp. In januari 2017 heeft ProCorp het rapport afgerond.  De visitatiecommissie heeft een intern en extern onderzoek gehouden naar DGWN en een rapport opgesteld met hun bevindingen. Het rapport geeft aan hoe DGWN over de jaren 2012 tot en met 2015 gepresteerd heeft. Hiervoor zijn wij op vier onderdelen beoordeeld, te weten:

Gemeente, corporatie en huurdersvertegenwoordiging tekenen nieuwe prestatieafspraken

Op maandag 12 december 2016 zijn op het gemeentehuis van Neerijnen de prestatieafspraken 2017 -2021 ondertekend. Dit zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Neerijnen, de woningbouwcorporaties De Goede Woning-Neerijnen en De Kernen en de huurdersvertegenwoordiging van beide corporaties.

 

In de prestatieafspraken worden voor de jaren 2017 -2021 afspraken gemaakt over de volgende thema’s:

Telefonische bereikbaarheid

Vanaf heden zijn wij telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Wanneer u na 12.00 uur belt heeft u de gelegenheid onze voicemail in te spreken, of u kunt ons een e-mail sturen.

De spreekuren van onze opzichter blijven ongewijzigd, elke ochtend van 8.00 uur tot 8.30 uur en op woensdag extra van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Mobile Media Lab Politie in Haaften

De politie rijdt met het innovatieve Mobile Media Lab (MML) door Nederland om onderzoek te doen naar de mening van burgers.

 

Op vrijdag 1 juli 2016, staat het Mobile Media Lab bij u in de wijk. We begrijpen dat zo’n grote politietruck vragen oproept, daarom willen we u middels dit berichtje informeren over de komst van het MML. Het Mobile Media Lab is een vrachtwagen, die is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. De testtruck bestaat uit een onderzoeks- en interviewruimte en is bijna achttien meter lang, tweeënhalve meter breed en vier meter hoog.

 

Inventarisatie asbest in Haaften

Vanaf maandag 27 maart 2017 starten wij met het inventariseren van asbest.

 

Wij hebben hiervoor opdracht gegeven aan Van der Ham Advies uit Groot-Ammers. De inspecteur is Ab van der Ham. Hij kan zichzelf legitimeren indien u daarom vraagt.

 

In principe hoeft Ab niet bij u in huis te zijn. Wel vragen wij u toegang tot uw woning te verlenen als daarom wordt gevraagd.

Om spouwmuren en dakbeschot te kunnen inventariseren zal Ab op enkele plaatsen monsters nemen welke worden onderzocht in een laboratorium.

 

Pagina's