Gemeente, corporatie en huurdersvertegenwoordiging tekenen nieuwe prestatieafspraken

Op maandag 12 december 2016 zijn op het gemeentehuis van Neerijnen de prestatieafspraken 2017 -2021 ondertekend. Dit zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Neerijnen, de woningbouwcorporaties De Goede Woning-Neerijnen en De Kernen en de huurdersvertegenwoordiging van beide corporaties.

 

In de prestatieafspraken worden voor de jaren 2017 -2021 afspraken gemaakt over de volgende thema’s:

  • Samenwerken / rol en positie van partijen
  • Kwaliteit en duurzaamheid
  • Passende woningvoorraad en nieuwbouw
  • Voldoende betaalbare woningen beschikbaar
  • Wonen, welzijn en zorg
  • Leefbaarheid en sociaal beleid

 

Voor het eerst zitten de huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken als volwaardig partner aan tafel en zijn zij medeondertekenaar van de prestatieovereenkomst.