Nieuws

Passend Toewijzen

 

 

Passend Toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties Passend Toewijzen. De overheid wil dat huishoudens een woning krijgen  met een huur die aansluit op hun inkomen. Dit om te voorkomen dat huurders in een te dure huurwoning terecht komen en nu of in de toekomst te maken krijgen met te hoge woonlasten. Daarom staat in de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) dat corporaties hun huurwoningen per 1 januari 2016 passend moeten toewijzen.

 

Woongaard

Woongaard

Vanaf 1 januari 2016 gaan wij aansluiten bij Woongaard.  Woongaard is een samenwerking met corporaties uit de regio’s Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Rivierenland voor de verdeling van woningen.

 

Groter zoekgebied