Juridische omzetting Woningbouwvereniging De Goede Woning - Neerijnen

De Goede Woning Neerijnen is  een vereniging. Dat is ze al heel veel jaren. Vroeger was het “gebruikelijk”  om voor het bouwen van huurwoningen een vereniging op te richten. Huurders die lid zijn van de vereniging betalen hiervoor een bedrag van € 3,- per jaar.

 

In de loop der jaren zijn veel verenigingen, zoals DGWN, omgezet naar een stichting.

De structuur van een stichting paste veel beter bij de taken van een woningcorporatie, maar vooral ook bij de risico’s die werden gelopen, om nog maar niet te spreken over de regelgeving van het Rijk. Dat was de afgelopen 20 jaar al zo, maar dat is de laatste jaren nog veel sterker geworden.

 

De nieuwe Woningwet en wat daaruit voortvloeit maakt het nagenoeg niet langer mogelijk om als een vereniging verder te gaan.  Daarbij komt nog dat de nieuwe Woningwet het overleg met huurders en de invloed van de huurders volledig heeft vastgelegd in de “Wet op het overleg huurders verhuurder”. Hierdoor heeft het Huurdersplatform een hele sterke positie.

Wij hebben al enige tijd een Huurdersplatform en dat functioneert bij ons uitstekend. Inmiddels is dit Platform bij DGWN een zogenaamde Bewonersraad geworden met een sterke juridische verankering.

 

Het blijven doorgaan als een vereniging komt onze dienstverlening niet ten goede. Wij missen dan de slagkracht  die nodig is om een moderne woningcorporatie te zijn.  Een woningcorporatie die met veel energie aan de slag gaat met het opknappen en verbeteren van woningen.

 

DGWN wil zich  daarom omvormen van een vereniging naar een stichting. Wij willen het besluit graag laten nemen in onze Algemene Leden Vergadering van 5 juni a.s om 19.30 uur in De Koeldert in Waardenburg. In de praktijk verandert er voor de huurders niets door de omzetting.

 

Heeft u vragen over de voorgenomen omzetting? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0418-592331 of kom langs tijdens het wekelijkse spreekuur op woensdag van 14.00 uur – 15.00 uur.

 

1 mei 2018