Passend Toewijzen

 

Passend Toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties Passend Toewijzen. De overheid wil dat huishoudens een woning krijgen  met een huur die aansluit op hun inkomen. Dit om te voorkomen dat huurders in een te dure huurwoning terecht komen en nu of in de toekomst te maken krijgen met te hoge woonlasten. Daarom staat in de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) dat corporaties hun huurwoningen per 1 januari 2016 passend moeten toewijzen.

 

Wat betekent dit?
Woningzoekende die recht hebben op huurtoeslag kunnen alleen nog maar terecht in de goedkope huurwoningen. Dit betekent voor één- en tweepersoonshuishoudens huurwoningen met een netto huurprijs tot € 607,46*. Voor drie- of meerpersoonshuishoudens is deze grens € 651,03*.

 

Geen recht op huurtoeslag?
Wanneer u geen recht heeft op huurtoeslag, maar uw inkomen lager is dan € 38.035,-* kunt u reageren op alle woningen met een huurprijs tot € 720,42*. Let op; op woningen met een huurprijs tot € 607,46* krijgen huurtoeslaggerechtigden voorrang.

Heeft u een inkomen hoger dan € 38.035,-*? U komt niet in aanmerking voor een woning met een netto huurprijs lager dan € 720,42*.

*Prijspeil: 01-01-2019

 

Huurder
Woont u al in een huurwoning? Dan verandert er niets voor u. Pas op het moment dat u wilt verhuizen naar een andere huurwoning krijgt u te maken met passend toewijzen.

 

Belangrijk
Via www.woongaard.com kunt u uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen. Zorg ervoor dat uw juiste inkomensgegevens, leeftijd en huishoudsamenstelling zijn ingevuld. Dit zorgt ervoor dat u het aanbod te zien krijgt dat bij uw situatie past. Vul uw juiste belastbaar inkomen in van u en uw eventuele partner. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Om uw inkomen te kunnen invoeren, heeft u een inkomensverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Dit kan telefonisch via de Belastingtelefoon (telefoonnummer 0800-0543) of digitaal via Mijn Belastingdienst.

 

Vragen?
Heeft u vragen over passend toewijzen en eventuele gevolgen voor uw persoonlijke situatie?  Neem dan contact op met één van onze medewerkers, telefoonnummer (0418) 592 331.