Toezicht

De Raad van Commissarissen, de accountant en de Autoriteit Woningcorporaties houden toezicht op het functioneren van het bestuur en de bedrijfsvoering bij De Goede Woning Neerijnen.

 

Raad van Commissarissen

De Goede Woning Neerijnen heeft een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging en zij heeft een adviserende rol. De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen worden beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen.

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit per 1 februari 2017 uit drie personen, te weten:

  • Mevrouw J.A. van Baalen (voorzitter)
  • De heer M.J.M. van de Westelaken
  • Mevrouw I.C. Visschedijk

 

Extern toezicht

De Raad van Commissarissen stelt de externe accountant aan. Deze accountant zorgt voor het externe toezicht. De volkshuisvestelijke prestaties en de financiële huishouding worden door de accountant jaarlijks getoetst en zijn terug te vinden in ons jaarverslag met jaarrekening. Daarnaast houden de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW ook toezicht op woningbouwcorporaties.