Urgentie

Urgentie

In sommige situaties kan er aanleiding zijn om iemand voorrang te geven bij de woningtoewijzing. U komt uitsluitend in aanmerking voor een urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid in een noodsituatie verkeert, waardoor een verhuizing op korte termijn écht noodzakelijk is. Uw noodsituatie moet plotseling zijn ontstaan. Duidelijk moet zijn dat u zelf absoluut geen oplossing kunt vinden.

 

Een urgentie vraagt u altijd eerst bij ons aan. Tijdens een persoonlijk gesprek worden de redenen van uw aanvraag besproken. Wij adviseren u of een urgentie aanvraag haalbaar is. Uiteindelijk beslist een onafhankelijke urgentiecommissie of u een urgentie krijgt.

 

Meer informatie over urgentie vindt u op www.woongaard.com.